ปฏิทินเศรษฐกิจ

วางแผนการซื้อขายของคุณด้วยกิจกรรมข่าวสำคัญที่จะได้รับขอบข่ายใน Forex ข่าวสารและข้อมูลจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงได้รับการอัปเดตข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

GMT+3 เวลาที่เหลือ เหตุการณ์ ปริมาณ แท้จริง เอกฉันท์ ก่อนหน้านี้
17 มภาพันธ์ 2019
23:50 - Core Machinery Orders m/m + -0.1% 1.5% 0.0%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + 0.9% -3.0% 0.8%
18 มภาพันธ์ 2019
00:00 - Washington's Birthday +
11:00 - Bbk Monthly Report +
11:30 - BCB Focus Market Report ++
13:56 - 3-Month BTF Auction + -0.505% -0.516% -0.503%
13:56 - 6-Month BTF Auction + -0.501% -0.482% -0.494%
13:56 - 12-Month BTF Auction + -0.501% -0.471% -0.499%
19 มภาพันธ์ 2019
00:30 - RBA Meeting Minutes ++
02:00 - RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 51.6% 53.0% 52.3%
07:00 - Exports + ₣19.682 B ₣16.921 B
07:00 - Imports + ₣16.639 B ₣14.959 B
07:00 - Trade Balance ++ ₣3.043 B ₣3.1 B ₣1.962 B
09:00 41m Industrial New Orders m/m + 0.5% -0.2%
09:00 41m Industrial New Orders y/y + 2.3% -2.0%
09:00 41m Industrial Sales m/m + -0.3% 0.1%
09:00 41m Industrial Sales y/y + 4.4% 0.6%
09:00 41m Current Account + €30.9 B €20.3 B
09:00 41m Current Account n.s.a. + €36.2 B €23.2 B
09:30 1h 11m Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.3% 3.3%
09:30 1h 11m Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.3% 3.4%
09:30 1h 11m Unemployment Rate ++ 3.9% 4.0%
09:30 1h 11m Claimant Count Change +++ 2.4 K 20.8 K
09:40 1h 21m 3-Month Letras Auction + -0.462%
09:40 1h 21m 9-Month Letras Auction + -0.378%
10:00 1h 41m ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -16.3 -15
10:00 1h 41m ZEW Economic Situation ++ 30.6 27.6
10:00 1h 41m Construction Output m/m + -0.5% -0.1%
10:00 1h 41m Construction Output y/y + 2.1% 0.9%
10:00 1h 41m ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -21 -20.9
10:15 1h 56m ECB Vice President de Guindos Speech ++
13:50 5h 31m FOMC Member Mester Speech ++
14:00 5h 41m GDT Price Index ++ 2.2% 6.7%
15:00 6h 41m ECB Executive Board Member Praet Speech ++
15:00 6h 41m NAHB Housing Market Index + 56 58
16:30 8h 11m 3-Month Bill Auction + 2.4%
16:30 8h 11m 6-Month Bill Auction + 2.45%
20:30 12h 11m CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -36.1 K
20:30 12h 11m CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 0 K
20:30 12h 11m CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -56.1 K
20:30 12h 11m CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -39.7 K
20:30 12h 11m CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -4.6 K
20:30 12h 11m CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -16.4 K
20:30 12h 11m CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -52.1 K
20:30 12h 11m CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -24.5 K
20:30 12h 11m CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 48.2 K
20:30 12h 11m CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 74.5 K
20:30 12h 11m CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 334.9 K
20:30 12h 11m CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -4.6 K
20:30 12h 11m CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -41 K
21:45 13h 26m PPI Input q/q ++ 1.1% 1.4%
21:45 13h 26m PPI Output q/q ++ 0.6% 1.5%
23:50 15h 31m Adjusted Trade Balance ++ ¥-290.5 B ¥-183.6 B
23:50 15h 31m Trade Balance ++ ¥-1785.6 B ¥-55.3 B
23:50 15h 31m Imports y/y + 5.4% 1.9%
23:50 15h 31m Exports y/y + 5.0% -3.8%
20 มภาพันธ์ 2019
00:30 16h 11m Wage Price Index q/q ++ 0.6% 0.6%
00:30 16h 11m Wage Price Index y/y + 2.3% 2.3%
07:00 22h 41m ECB Executive Board Member Praet Speech ++
07:00 22h 41m PPI m/m ++ -0.2% -0.4%
07:00 22h 41m PPI y/y + 2.3% 2.7%
08:00 23h 41m ECB Non-monetary Policy Meeting ++
10:30 1d 2h 5-Year Note Auction + -0.219% -0.29%
15:00 1d 6h Consumer Confidence Index + -7.9 -7.9
15:30 1d 7h Foreign Exchange Flows + $1.331 B $5.486 B
18:10 1d 9h FOMC Member Kaplan Speech ++
19:00 1d 10h FOMC Minutes ++
23:50 1d 15h Foreign Bond Investment + ¥992.4 B
23:50 1d 15h Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-102 B
21 มภาพันธ์ 2019
00:30 1d 16h Employment Change +++ 27.8 K 21.6 K
00:30 1d 16h Full-Time Employment Change + -3 K
00:30 1d 16h Participation Rate + 65.7% 65.6%
00:30 1d 16h Unemployment Rate ++ 5.1% 5.0%
00:30 1d 16h Nikkei Manufacturing PMI ++ 49.5 50.3
04:30 1d 20h All Industry Activity Index m/m + 0.5% -0.3%
07:00 1d 22h CPI m/m ++ -0.8% -0.8%
07:00 1d 22h CPI y/y + 1.4% 1.4%
07:00 1d 22h HICP m/m ++ -1.0% -1.0%
07:00 1d 22h HICP y/y + 1.7% 1.7%
07:45 1d 23h CPI m/m ++ -0.5% -0.5%
07:45 1d 23h CPI y/y + 1.2% 1.2%
07:45 1d 23h HICP m/m ++ -0.6% -0.6%
07:45 1d 23h HICP y/y + 1.4% 1.4%
07:45 1d 23h Business Climate + 103 103
08:00 1d 23h ECB Executive Board Member Praet Speech ++
08:15 1d 23h Markit Manufacturing PMI ++ 52 51.2
08:15 1d 23h Markit Services PMI ++ 46.9 47.8
08:15 1d 23h Markit Composite PMI ++ 47.2 48.2
08:30 2d 0h Markit Manufacturing PMI ++ 48.4 49.7
08:30 2d 0h Markit Services PMI ++ 53.7 53
08:30 2d 0h Markit Composite PMI ++ 52.1 52.1
09:00 2d 0h CPI m/m ++ 0.1% 0.1%
09:00 2d 0h CPI y/y + 0.9% 0.9%
09:00 2d 0h HICP m/m ++ -1.7% -1.7%
09:00 2d 0h HICP y/y + 0.9% 0.9%
09:00 2d 0h Markit Manufacturing PMI ++ 49.8 50.5
09:00 2d 0h Markit Services PMI ++ 51 51.2
09:00 2d 0h Markit Composite PMI ++ 50.7 51
09:30 2d 1h Public Sector Net Borrowing + £-12.651 B £2.112 B
09:30 2d 1h Public Sector Net Cash Requirement + £-14.252 B £21.278 B
09:40 2d 1h 3-Year Bonos Auction + -0.086%
09:40 2d 1h 5-Year Bonos Auction + 0.289%
09:40 2d 1h 10-Year Obligacion Auction ++ 1.4%
12:00 2d 3h BoE MPC Member Haldane Speech ++
12:00 2d 3h Mid-Month CPI m/m ++ 0.1% 0.3%
12:00 2d 3h Mid-Month CPI 12-months m/m + 3.9% 3.77%
12:30 2d 4h ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
12:50 2d 4h FOMC Member Bostic Speech ++
13:30 2d 5h ECB Executive Board Member Praet Speech ++
13:30 2d 5h Wholesale Trade m/m ++ 0.1% -1.0%
13:30 2d 5h Durable Goods Orders m/m ++ 1.2% 0.8%
13:30 2d 5h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% -0.3%
13:30 2d 5h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 4.0% -0.1%
13:30 2d 5h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 0.4% -0.6%
13:30 2d 5h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.0% -0.2%
13:30 2d 5h Philadelphia Fed Manufacturing Index ++ 13.3 17
13:30 2d 5h Philadelphia Fed Employment ++ 17 9.6
13:30 2d 5h Philadelphia Fed Business Conditions + 35.1 31.2
13:30 2d 5h Philadelphia Fed Prices Paid + 35.8 32.7
13:30 2d 5h Philadelphia Fed New Orders + 23.1 21.3
13:30 2d 5h Philadelphia Fed Capex Index + 34.2 31.6
13:30 2d 5h Initial Jobless Claims ++ 229 K 239 K
13:30 2d 5h Continuing Jobless Claims + 1.751 M 1.773 M
13:30 2d 5h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 241.22 K 231.75 K
14:45 2d 6h Markit Manufacturing PMI ++ 54 54.9
14:45 2d 6h Markit Services PMI ++ 55.2 54.2
14:45 2d 6h Markit Composite PMI ++ 55.1 54.4
15:00 2d 6h Existing Home Sales +++ 5.2 M 4.99 M
15:00 2d 6h Existing Home Sales m/m ++ -0.8% -6.4%
15:00 2d 6h Leading Economic Index m/m + 0.3% -0.1%
15:30 2d 7h EIA Natural Gas Storage Change + -157 B -78 B
16:00 2d 7h EIA Crude Oil Stocks Change +++ 0.773 M 3.633 M
16:00 2d 7h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 0.212 M -1.016 M
16:00 2d 7h EIA Crude Oil Imports Change + -0.093 M -0.43 M
16:00 2d 7h EIA Distillate Fuel Production Change + -0.005 M -0.357 M
16:00 2d 7h EIA Distillates Stocks Change + 1.618 M 1.187 M
16:00 2d 7h EIA Gasoline Production Change + -0.076 M -0.237 M
16:00 2d 7h EIA Heating Oil Stocks Change + -0.127 M 0.19 M
16:00 2d 7h EIA Gasoline Stocks Change + 1.772 M 0.408 M
16:30 2d 8h 4-Week Bill Auction + 2.395%
16:30 2d 8h 8-Week Bill Auction + 2.4%
17:35 2d 9h BoC Governor Poloz Speech +++
18:00 2d 9h 30-Year TIPS Auction + 1.235%
22:30 2d 14h RBA Governor Lowe Speech +++
23:30 2d 15h CPI y/y ++ 0.6% 0.3%
23:30 2d 15h CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.2% 0.3%
23:30 2d 15h Core CPI y/y ++ 0.5% 0.7%
22 มภาพันธ์ 2019
02:00 2d 17h RBNZ Credit Card Spending y/y + 6.1% 4.5%
07:00 2d 22h GDP q/q +++ 0.0% 0.0%
07:00 2d 22h GDP y/y ++ 0.9% 0.9%
07:30 2d 23h Industrial Production y/y + 1.4%
09:30 3d 1h Ifo Business Expectations ++ 95.7 94.2
09:30 3d 1h Ifo Current Business Situation ++ 107 104.3
09:30 3d 1h Ifo Business Climate +++ 100 99.1
10:00 3d 1h Core CPI m/m ++ 0.1% 0.5%
10:00 3d 1h CPI m/m ++ 0.2% 0.0%
10:00 3d 1h Core CPI y/y + 1.1% 1.1%
10:00 3d 1h CPI y/y + 1.4% 1.4%
10:00 3d 1h CPI excl. Tobacco m/m ++ -0.7% 0.0%
10:00 3d 1h CPI excl. Tobacco y/y + 1.7% 1.5%
10:45 3d 2h 2-Year CTZ Auction + 0.366%
11:00 3d 2h FGV Consumer Confidence + 99.9 96.6
13:15 3d 4h FOMC Member Bostic Speech ++
13:30 3d 5h Retail Sales m/m +++ -0.1% -0.9%
13:30 3d 5h Core Retail Sales m/m +++ 0.0% -0.6%
15:15 3d 6h FOMC Member Williams Speech ++
15:30 3d 7h ECB President Draghi Speech +++
16:00 3d 7h Fed Monetary Policy Report ++
17:00 3d 8h Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
18:00 3d 9h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 857
18:30 3d 10h Fed Governor Quarles Speech ++
18:30 3d 10h FOMC Member Harker Speech ++
18:30 3d 10h FOMC Member Bullard Speech ++
20:30 3d 12h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions +
20:30 3d 12h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions +
22:30 3d 14h FOMC Member Williams Speech ++
24 มภาพันธ์ 2019
21:45 5d 13h Retail Sales q/q +++ 1.3% 0.0%
21:45 5d 13h Core Retail Sales q/q ++ 2.1% 0.4%
21:45 5d 13h Retail Sales y/y ++ 9.7% 2.7%
23:50 5d 15h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.1% 1.1%
25 มภาพันธ์ 2019
05:00 5d 20h Coincident Index + 102.3 102.3
05:00 5d 20h Leading Index + 97.9 97.9
07:30 5d 23h Employment Level ++ 5.111 M 5.07 M
08:00 5d 23h PPI y/y + 0.6% 1.6%
11:30 6d 3h BCB Focus Market Report ++
13:30 6d 5h Current Account + $-0.179 B $-0.815 B
13:30 6d 5h Foreign Direct Investment + $9.788 B $8.95 B
13:30 6d 5h Chicago Fed National Activity Index + -0.2 0.27
13:50 6d 5h 3-Month BTF Auction + -0.505%
13:50 6d 5h 6-Month BTF Auction + -0.501%
13:50 6d 5h 12-Month BTF Auction + -0.501%
15:00 6d 6h Wholesale Inventories m/m + 0.4% 0.3%
15:30 6d 7h Dallas Fed Manufacturing Index + 3.5 1
16:30 6d 8h 3-Month Bill Auction +
16:30 6d 8h 6-Month Bill Auction +
18:00 6d 9h 2-Year Note Auction + 2.6%
18:00 6d 9h 5-Year Note Auction + 2.576%
26 มภาพันธ์ 2019
07:00 6d 22h GfK Consumer Climate ++ 11 10.8
07:45 6d 23h Consumer Confidence Index + 89 91
10:30 7d 2h 2-Year Note Auction + -0.518% -0.58%
10:45 7d 2h 6-Month BOT Auction + -0.025%
13:30 7d 5h BCB Bank Lending m/m + 0.3% 1.8%
13:30 7d 5h Corporate Profits q/q + 3.9%
13:30 7d 5h Housing Starts ++ 1.288 M 1.256 M
13:30 7d 5h Building Permits +++ 1.291 M 1.328 M
13:30 7d 5h Housing Starts m/m ++ 9.1% 3.2%
13:30 7d 5h Building Permits m/m ++ 6.4% 5.0%
14:00 7d 5h HPI m/m + 0.3% 0.4%
14:00 7d 5h HPI y/y + 5.6% 5.8%
14:00 7d 5h HPI + 271.4 269.2
14:00 7d 5h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 4.5% 4.7%
14:00 7d 5h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.3% -0.1%
14:00 7d 5h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.6% 0.3%
15:00 7d 6h Consumer Confidence Index +++ 131.5 120.2
16:30 7d 8h 52-Week Bill Auction + 2.515%
18:00 7d 9h 7-Year Note Auction + 2.625%
21:45 7d 13h Exports + $5.481 B
21:45 7d 13h Imports + $5.217 B
21:45 7d 13h Trade Balance ++ $-0.193 B $0.264 B
21:45 7d 13h Trade Balance 12-Months ++ $-5.935 B $-5.858 B

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรโมชั่น
Promotions