Cặp USD/JPY tiến tới mô hình tam giác cân

  • ngày 7 tháng 12 năm 2018


USD/JPY

 

 

Cặp USD/JPY đã tiến tới mô hình tam giác cân và hiện tại đang kiể tra đường giá dưới. Xu hướng gần cho cặp này được xác định bởi liệu hành động giá có thể phá hoặc hoặc bật trở lại từ đường giá. Các chỉ báo xu hướng đang giảm trong xu hướng với RSI nhanh chóng tiến tới vùng quá bán.

Sự kiện tác động: Báo cáo NFP sẽ được công bố lúc 15:30 GMT+2 và ảnh hưởng tới các cặp USD.

 

 

 

 


EUR/USD

 

 

Cặp EUR/USD đã bật trở lại đường giá giảm một lần nữa chỉ báo đây có thể là ngưỡng hỗ trợ mới cho căp này. Một loạt nến doji chỉ báo sự không ổn định và cặp này di chuyển trong vùng 1.129 và 1.142 trong thời gian gần. Các chỉ báo xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ.

 

 
 
 
 GBP/USD

 

 

Các tin tức cơ bản ảnh hưởng đến xu hướng giảm dài hạn của cặp GBP/USD và các yếu tố này tiếp tục gây áp lực tới đồng bảng Anh. Cặp này đã bật trở lại mức giá 1.269 là mức sàn của vùng giá hiện tại. Các chỉ báo xu hướng đang giảm dần với MACD giữ nguyên dưới ngưỡng 0 và RSI đi ngang trên ngưỡng 30.

 

 

 

 

USD/CHF

 

 

Mức giá 0.997 là điểm quan trọng cho cặp USD/CHF, tuy nhiên, cặp này đang tiến tới ngưỡng kháng cự hiện tại tại mức giá 0.992 sau khi giảm. Có thể có sự giảm nhẹ trong xu hướng. MACD đang nhanh chóng tiến tới ngưỡng 0 và RSI giữ nguyên xu hướng trung lập hoặc có sự giảm nhẹ.

 

 

 

 

USD/CAD

 

 

Cặp USD/CAD đã phá vỡ đường giá tang và mức giá 1.334 là độ cao giá trước đây. Có xu hướng tăng mạnh khi phe mua phục hồi và phục hồi với cặp này. Áp lực bán tăng trong phiên giao dịch hôm qua cho dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Các chỉ báo xu hướng đang tăng với RSI đang tiến tới vùng quá mua.

 

 

 


BẠC

 

 

Bạc đã bật trở lại từ mức giá 14.03 để giữ mức giao dịch hiện tại giữa mức 14.03 và 14.91. Phe mua đã quay trở lại với kim loại này để phá vỡ mức giá 14.41. Các chỉ báo xu hướng tăng với khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng.

 

 

 

 

VÀNG

 

 

Vàng một lần nữa chuẩn bị có xu hướng phục hồi tăng từ đường giá tăng để phá vỡ mức giá 1231.10 và hiện tị đang kiểm tra mức giá 1241.48. Tuy nhiên mức giá này đang là ngưỡng kháng cự mạnh cho cặp này và hành động giá không thể phá vỡ mức giá này trong vài phiên giao dịch gần đây. Các chỉ báo xu hướng tăng mạnh với RSI đang tiến tới ngưỡng kháng cự 70.

 

 

 

 

DẦU

 

 

Dầu dường như đã phá vỡ mô hình cờ giảm với hành động giá đang có sự phục hồi nhẹ sau xu hướng giảm dài hạn. Sự phục hồi đang chậm dần và phe bán đang chủ động và được ủng hộ bởi giá giảm và khối lượng giao dịch tăng. MACD chuẩn bị có xu hướng đảo chiều và RSI tiếp tục bật dọc ngưỡng hỗ trợ 30.

 

 

 

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions