Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 17 tháng 2 năm 2019
23:50 - Core Machinery Orders m/m + -0.1% 1.5% 0.0%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + 0.9% -3.0% 0.8%
ngày 18 tháng 2 năm 2019
00:00 - Washington's Birthday +
11:00 - Bbk Monthly Report +
11:30 - BCB Focus Market Report ++
13:56 - 3-Month BTF Auction + -0.505% -0.516% -0.503%
13:56 - 6-Month BTF Auction + -0.501% -0.482% -0.494%
13:56 - 12-Month BTF Auction + -0.501% -0.471% -0.499%
ngày 19 tháng 2 năm 2019
00:30 - RBA Meeting Minutes ++
02:00 - RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 51.6% 53.0% 52.3%
07:00 - Exports + ₣19.682 B ₣16.921 B
07:00 - Imports + ₣16.639 B ₣14.959 B
07:00 - Trade Balance ++ ₣3.043 B ₣3.1 B ₣1.962 B
09:00 - Industrial New Orders m/m + -1.8% 0.5% -0.4%
09:00 - Industrial New Orders y/y + -5.3% 2.3% -2.2%
09:00 - Industrial Sales m/m + -3.5% -0.3% -0.1%
09:00 - Industrial Sales y/y + -7.3% 4.4% 0.5%
09:00 - Current Account + €16.2 B €30.9 B €22.6 B
09:00 - Current Account n.s.a. + €33 B €36.2 B €25.6 B
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.4% 3.3% 3.4%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.4% 3.3% 3.4%
09:30 - Unemployment Rate ++ 4.0% 3.9% 4.0%
09:30 - Claimant Count Change +++ 14.2 K 2.4 K 20.3 K
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -13.4 -16.3 -15
10:00 - ZEW Economic Situation ++ 15 30.6 27.6
10:00 - Construction Output m/m + -0.4% -0.5% 0.3%
10:00 - Construction Output y/y + 0.7% 2.1% 1.1%
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -16.6 -21 -20.9
10:08 - 3-Month Letras Auction + -0.405% -0.462%
10:08 - 9-Month Letras Auction + -0.363% -0.378%
10:15 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
13:50 - FOMC Member Mester Speech ++
14:14 - GDT Price Index ++ 0.9% 2.2% 6.7%
15:00 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
15:00 - NAHB Housing Market Index + 62 56 58
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.395% 2.4%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.455% 2.45%
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -32.1 K -36.1 K
20:30 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -0.1 K 0 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -56.4 K -56.1 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -33.3 K -39.7 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -2.8 K -4.6 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -18.1 K -16.4 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -35.2 K -52.1 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -21.9 K -24.5 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 54.3 K 48.2 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 99.6 K 74.5 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 340.9 K 334.9 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -23.2 K -4.6 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -46.5 K -41 K
21:45 - PPI Input q/q ++ 1.6% 1.1% 1.4%
21:45 - PPI Output q/q ++ 0.8% 0.6% 1.5%
23:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-370 B ¥-290.5 B ¥-221.4 B
23:50 - Trade Balance ++ ¥-1415.2 B ¥-1785.6 B ¥-56.7 B
23:50 - Imports y/y + -0.6% 5.4% 1.9%
23:50 - Exports y/y + -8.4% 5.0% -3.9%
ngày 20 tháng 2 năm 2019
00:30 - Wage Price Index q/q ++ 0.5% 0.6% 0.6%
00:30 - Wage Price Index y/y + 2.3% 2.3% 2.3%
07:00 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
07:00 - PPI m/m ++ 0.4% -0.2% -0.4%
07:00 - PPI y/y + 2.6% 2.3% 2.7%
08:00 - ECB Non-monetary Policy Meeting ++
10:37 - 5-Year Note Auction + -0.36% -0.219% -0.29%
15:00 - Consumer Confidence Index + -7.4 -7.9 -7.9
15:30 - Foreign Exchange Flows + $6.626 B $1.331 B $5.486 B
18:10 - FOMC Member Kaplan Speech ++
19:00 - FOMC Minutes ++
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥193.7 B ¥996.6 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-52.9 B ¥-101.9 B
ngày 21 tháng 2 năm 2019
00:30 - Employment Change +++ 39.1 K 27.8 K 16.9 K
00:30 - Full-Time Employment Change + 65.4 K -9.5 K
00:30 - Participation Rate + 65.7% 65.7% 65.6%
00:30 - Unemployment Rate ++ 5.0% 5.1% 5.0%
00:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 48.5 49.5 50.3
04:30 - All Industry Activity Index m/m + -0.4% 0.5% -0.5%
07:00 - CPI m/m ++ -0.8% -0.8% -0.8%
07:00 - CPI y/y + 1.4% 1.4% 1.4%
07:00 - HICP m/m ++ -1.0% -1.0% -1.0%
07:00 - HICP y/y + 1.7% 1.7% 1.7%
07:45 - CPI m/m ++ -0.4% -0.5% -0.5%
07:45 - CPI y/y + 1.2% 1.2% 1.2%
07:45 - HICP m/m ++ -0.6% -0.6% -0.6%
07:45 - HICP y/y + 1.4% 1.4% 1.4%
07:45 - Business Climate + 103 103 103
08:00 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
08:15 - Markit Manufacturing PMI ++ 51.4 52 51.2
08:15 - Markit Services PMI ++ 49.8 46.9 47.8
08:15 - Markit Composite PMI ++ 49.9 47.2 48.2
08:30 - Markit Manufacturing PMI ++ 47.6 48.4 49.7
08:30 - Markit Services PMI ++ 55.1 53.7 53
08:30 - Markit Composite PMI ++ 52.7 52.1 52.1
09:00 - CPI m/m ++ 0.1% 0.1% 0.1%
09:00 - CPI y/y + 0.9% 0.9% 0.9%
09:00 - HICP m/m ++ -1.7% -1.7% -1.7%
09:00 - HICP y/y + 0.9% 0.9% 0.9%
09:00 - Markit Manufacturing PMI ++ 49.2 49.8 50.5
09:00 - Markit Services PMI ++ 52.3 51 51.2
09:00 - Markit Composite PMI ++ 51.4 50.7 51
09:30 - Public Sector Net Borrowing + £-15.759 B £-12.651 B £2.142 B
09:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £-25.434 B £-14.252 B £21.551 B
10:08 - 3-Year Bonos Auction + -0.124% -0.086%
10:08 - 5-Year Bonos Auction + 0.164% 0.289%
10:09 - 10-Year Obligacion Auction ++ 1.285% 1.4%
12:00 - BoE MPC Member Haldane Speech ++
12:00 - Mid-Month CPI m/m ++ 0.34% 0.1% 0.3%
12:00 - Mid-Month CPI 12-months m/m + 3.73% 3.9% 3.77%
12:30 - ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
12:50 - FOMC Member Bostic Speech ++
13:30 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
13:30 - Wholesale Trade m/m ++ 0.3% 0.1% -1.1%
13:30 - Durable Goods Orders m/m ++ 1.2% 1.2% 1.0%
13:30 - Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% 0.1% -0.2%
13:30 - Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 1.8% 4.0% 0.0%
13:30 - Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + -0.7% 0.4% -1.0%
13:30 - Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.5% 0.0% -0.2%
13:30 - Philadelphia Fed Manufacturing Index ++ -4.1 13.3 17
13:30 - Philadelphia Fed Employment ++ 14.5 17 9.6
13:30 - Philadelphia Fed Business Conditions + 31.3 35.1 31.2
13:30 - Philadelphia Fed Prices Paid + 21.8 35.8 32.7
13:30 - Philadelphia Fed New Orders + -2.4 23.1 21.3
13:30 - Philadelphia Fed Capex Index + 31.7 34.2 31.6
13:30 - Initial Jobless Claims ++ 216 K 229 K 239 K
13:30 - Continuing Jobless Claims + 1.725 M 1.751 M 1.78 M
13:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 235.75 K 241.22 K 231.75 K
14:45 - Markit Manufacturing PMI ++ 53.7 54 54.9
14:45 - Markit Services PMI ++ 56.2 55.2 54.2
14:45 - Markit Composite PMI ++ 55.8 55.1 54.4
15:00 - Existing Home Sales +++ 4.94 M 5.2 M 5 M
15:00 - Existing Home Sales m/m ++ -1.2% -0.8% -4.0%
15:00 - Leading Economic Index m/m + -0.1% 0.3% 0.0%
15:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -177 B -157 B -78 B
16:00 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ 3.672 M 0.773 M 3.633 M
16:00 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 3.413 M 0.212 M -1.016 M
16:00 - EIA Crude Oil Imports Change + 0.069 M -0.093 M -0.43 M
16:00 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.005 M -0.005 M -0.357 M
16:00 - EIA Distillates Stocks Change + -1.517 M 1.618 M 1.187 M
16:00 - EIA Gasoline Production Change + -0.13 M -0.076 M -0.237 M
16:00 - EIA Heating Oil Stocks Change + -0.166 M -0.127 M 0.19 M
16:00 - EIA Gasoline Stocks Change + -1.454 M 1.772 M 0.408 M
16:30 - 4-Week Bill Auction + 2.39% 2.395%
16:30 - 8-Week Bill Auction + 2.4% 2.4%
17:45 - BoC Governor Poloz Speech +++
18:00 - 30-Year TIPS Auction + 1.093% 1.235%
22:30 - RBA Governor Lowe Speech +++
23:30 - CPI y/y ++ 0.2% 0.6% 0.3%
23:30 - CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.4% 0.2% 0.3%
23:30 - Core CPI y/y ++ 0.8% 0.5% 0.7%
ngày 22 tháng 2 năm 2019
02:00 - RBNZ Credit Card Spending y/y + 6.9% 6.1% 4.5%
07:00 - GDP q/q +++ 0.0% 0.0% 0.0%
07:00 - GDP y/y ++ 0.9% 0.9% 0.9%
07:30 - Industrial Production y/y + 5.1% 0.8%
09:30 - Ifo Business Expectations ++ 93.8 95.7 94.3
09:30 - Ifo Current Business Situation ++ 103.4 107 104.5
09:30 - Ifo Business Climate +++ 98.5 100 99.3
10:00 - Core CPI m/m ++ -1.5% 0.1% 0.5%
10:00 - CPI m/m ++ -1.0% 0.2% 0.0%
10:00 - Core CPI y/y + 1.1% 1.1% 1.1%
10:00 - CPI y/y + 1.4% 1.4% 1.4%
10:00 - CPI excl. Tobacco m/m ++ -1.1% -0.7% 0.0%
10:00 - CPI excl. Tobacco y/y + 1.3% 1.7% 1.4%
10:44 - 2-Year CTZ Auction + 0.592% 0.366%
11:00 - FGV Consumer Confidence + 96.1 99.9 96.6
13:15 - FOMC Member Bostic Speech ++
13:30 - Retail Sales m/m +++ -0.1% -0.1% -0.9%
13:30 - Core Retail Sales m/m +++ -0.5% 0.0% -0.7%
15:15 - FOMC Member Williams Speech ++
16:00 - Fed Monetary Policy Report ++
16:15 - ECB President Draghi Speech +++
17:00 - Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
18:00 - Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 853 857
18:30 - Fed Governor Quarles Speech ++
18:30 - FOMC Member Harker Speech ++
18:30 - FOMC Member Bullard Speech ++
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -35.6 K -32.1 K
20:30 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 2.8 K -0.1 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -42 K -56.4 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -31.4 K -33.3 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + 0.5 K -2.8 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -18.1 K -18.1 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -33.7 K -35.2 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -6.1 K -21.9 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 57.1 K 54.3 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 109.1 K 99.6 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 321.6 K 340.9 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -116.2 K -23.2 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -52 K -46.5 K
22:30 - FOMC Member Williams Speech ++
ngày 23 tháng 2 năm 2019
14:00 - Fed Governor Brainard Speech ++
ngày 24 tháng 2 năm 2019
21:45 19h 3m Retail Sales q/q +++ 1.3% 0.0%
21:45 19h 3m Core Retail Sales q/q ++ 2.1% 0.4%
21:45 19h 3m Retail Sales y/y ++ 9.7% 2.7%
23:50 21h 8m BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.1% 1.1%
ngày 25 tháng 2 năm 2019
05:00 1d 2h Coincident Index + 102.3 102.3
05:00 1d 2h Leading Index + 97.9 97.9
07:30 1d 4h Employment Level ++ 5.111 M 5.07 M
08:00 1d 5h PPI y/y + 0.6% 1.6%
11:30 1d 8h BCB Focus Market Report ++
13:30 1d 10h Current Account + $-0.179 B $-0.815 B
13:30 1d 10h Foreign Direct Investment + $9.788 B $8.95 B
13:30 1d 10h Chicago Fed National Activity Index + -0.2 0.27
13:50 1d 11h 3-Month BTF Auction + -0.505%
13:50 1d 11h 6-Month BTF Auction + -0.501%
13:50 1d 11h 12-Month BTF Auction + -0.501%
15:00 1d 12h Wholesale Inventories m/m + 0.4% 0.3%
15:30 1d 12h Dallas Fed Manufacturing Index + 3.5 1
16:00 1d 13h Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
16:30 1d 13h 6-Month Bill Auction + 2.455%
16:30 1d 13h 2-Year Note Auction + 2.6%
18:00 1d 15h 3-Month Bill Auction + 2.395%
18:00 1d 15h 5-Year Note Auction + 2.576%
23:00 1d 20h Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
ngày 26 tháng 2 năm 2019
07:00 2d 4h GfK Consumer Climate ++ 11 10.8
07:45 2d 5h Consumer Confidence Index + 89 91
10:00 2d 7h BoE Inflation Report Hearings +++
10:30 2d 7h 2-Year Note Auction + -0.518% -0.58%
10:45 2d 8h 6-Month BOT Auction + -0.025%
13:30 2d 10h Corporate Profits q/q + 3.9%
13:30 2d 10h Housing Starts ++ 1.288 M 1.256 M
13:30 2d 10h Building Permits +++ 1.291 M 1.328 M
13:30 2d 10h Housing Starts m/m ++ 9.1% 3.2%
13:30 2d 10h Building Permits m/m ++ 6.4% 5.0%
14:00 2d 11h HPI m/m + 0.3% 0.4%
14:00 2d 11h HPI y/y + 5.6% 5.8%
14:00 2d 11h HPI + 271.4 269.2
14:00 2d 11h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 4.5% 4.7%
14:00 2d 11h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.3% -0.1%
14:00 2d 11h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.6% 0.3%
14:30 2d 11h ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
15:00 2d 12h Fed Chair Powell Testimony +++
15:00 2d 12h Consumer Confidence Index +++ 131.5 120.2
16:30 2d 13h 52-Week Bill Auction + 2.515%
18:00 2d 15h 7-Year Note Auction + 2.625%
20:30 2d 17h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -35.6 K
20:30 2d 17h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 2.8 K
20:30 2d 17h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -42 K
20:30 2d 17h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -31.4 K
20:30 2d 17h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + 0.5 K
20:30 2d 17h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -18.1 K
20:30 2d 17h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -33.7 K
20:30 2d 17h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -6.1 K
20:30 2d 17h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 57.1 K
20:30 2d 17h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 109.1 K
20:30 2d 17h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 321.6 K
20:30 2d 17h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -116.2 K
20:30 2d 17h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -52 K
21:45 2d 19h Exports + $5.481 B
21:45 2d 19h Imports + $5.217 B
21:45 2d 19h Trade Balance ++ $-0.193 B $0.264 B
21:45 2d 19h Trade Balance 12-Months ++ $-5.935 B $-5.858 B

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions