Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 8 tháng 12 năm 2018
05:04 - Trade Balance USD ++ $44.75 B $29.454 B $34.02 B
05:04 - Imports USD y/y + 3.0% 20.5% 21.4%
05:04 - Exports USD y/y + 5.4% 14.7% 15.6%
05:05 - Trade Balance ++ ¥306.04 B ¥281.462 B ¥233.63 B
05:05 - Imports y/y + 7.8% 7.5% 26.3%
05:05 - Exports y/y + 10.2% 14.7% 20.1%
ngày 9 tháng 12 năm 2018
01:30 - CPI m/m ++ -0.3% -0.2% 0.2%
01:30 - CPI y/y + 2.2% 2.1% 2.5%
01:30 - PPI y/y + 2.7% 2.9% 3.3%
21:35 - RBA Assistant Governor Kent Speech ++
21:45 - Manufacturing Sales Volume q/q ++ -1.6% 0.7% -1.7%
21:45 - Manufacturing Sales q/q ++ 2.0% 0.4% 1.8%
23:50 - GDP q/q +++ -0.6% 0.3% -0.3%
23:50 - GDP Price Index y/y + -0.3% 0.1% -0.3%
23:50 - GDP y/y ++ -2.5% 1.2% -1.2%
23:50 - BoJ Bank Lending y/y + 2.1% 2.2% 2.2%
23:50 - Current Account n.s.a. ++ ¥1309.9 B ¥2196 B ¥1821.6 B
23:50 - Goods Trade Balance + ¥-321.7 B ¥137.9 B ¥323.3 B
23:50 - Adjusted Current Account ++ ¥1211.3 B ¥1605.8 B ¥1334 B
ngày 10 tháng 12 năm 2018
00:30 - Home Loans m/m ++ 2.2% 0.2% -1.0%
00:30 - Investment Housing Loans m/m + 0.6% -2.8%
05:00 - Economy Watchers Index for Current Conditions + 51 49.2 49.5
05:00 - Economy Watchers Index for Future Conditions + 52.2 51 50.6
06:30 - BoC Deputy Governor Lane Speech ++
06:30 - BoE Deputy Governor Financial Stability Cunliffe Speech ++
06:45 - Unemployment Rate ++ 2.4% 2.5% 2.5%
07:00 - Exports m/m + 0.7% 0.0% -0.4%
07:00 - Imports m/m + 1.3% -0.1% 0.0%
07:00 - Trade Balance ++ €17.3 B €18 B €17.7 B
09:30 - Construction Output m/m + -0.2% 0.1% 1.7%
09:30 - Construction Output y/y + 3.8% 1.9% 3.0%
09:30 - Industrial Production m/m ++ -0.6% 0.0% 0.0%
09:30 - Industrial Production y/y + -0.8% 1.1% 0.0%
09:30 - Manufacturing Production m/m +++ -0.9% 0.4% 0.2%
09:30 - Manufacturing Production y/y + -1.0% 0.4% 0.5%
09:30 - Trade Balance ++ £-11.873 B £-11.971 B £-10.681 B
09:30 - Trade Balance Non-EU ++ £-4.251 B £-3.58 B £-2.946 B
09:30 - Index of Services + 0.3% 0.2% 0.4%
12:45 - BoC Deputy Governor Lane Speech ++
13:15 - CMHC Housing Starts ++ 215.941 K 218.29 K 206.753 K
13:24 - NIESR GDP Estimate ++ 0.3% 0.3% 0.4%
13:30 - Building Permits m/m ++ -0.2% -0.6% 0.4%
13:50 - 3-Month BTF Auction + -0.701% -0.693% -0.668%
13:50 - 6-Month BTF Auction + -0.651% -0.646% -0.645%
15:00 - JOLTS Job Openings +++ 7.079 M 6.784 M 6.96 M
15:00 - CB Employment Trends Index + 110.41 103.75 110.73
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.375% 2.365%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.48% 2.495%
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -50.8 K -53.9 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -12.9 K -8.6 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -109.8 K -104.3 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -21.3 K -20.5 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -19.8 K -21.1 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -39.8 K -39.2 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 10.7 K 10.7 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -0.6 K -11 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 49 K 1.9 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 330.1 K 348.1 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 104.1 K 215.4 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -60.8 K -55.1 K
21:45 - Electronic Card Retail Sales m/m +++ -0.4% 0.3% 0.0%
21:45 - Electronic Card Retail Sales y/y ++ 4.6% 5.2% 6.2%
23:50 - BoJ M2 Money Stock y/y + 2.3% 2.8% 2.7%
23:50 - BSI Large Manufacturing ++ 5.5 8.3 6.5
ngày 11 tháng 12 năm 2018
00:30 - HPI q/q ++ -1.5% -2.8% -0.7%
00:30 - NAB Business Confidence ++ 3 5 5
00:30 - NAB Business Conditions + 11 17 13
03:35 - 30-Year JGB Auction + 0.794% 0.874%
06:30 - Nonfarm Payrolls q/q ++ 0.1% 0.1% 0.2%
08:30 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
09:00 - PBC New Loans ++ ¥1.25 T ¥1.673 T ¥0.697 T
09:00 - PBC M2 Money Stock y/y + 8.0% 7.9% 8.0%
09:00 - PBC Outstanding Loan Growth y/y + 13.1% 13.1% 13.1%
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.3% 3.1% 3.2%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.3% 2.8% 3.1%
09:30 - Unemployment Rate ++ 4.1% 4.1% 4.1%
09:30 - Claimant Count Change +++ 21.9 K 1.8 K 23.2 K
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -17.5 -24.5 -24.1
10:00 - ZEW Economic Situation ++ 45.3 65.9 58.2
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -21 -20.7 -22
10:40 - 2-Year Note Auction + -0.58% -0.476% -0.58%
13:30 - PPI m/m ++ 0.1% 0.1% 0.6%
13:30 - Core PPI m/m + 0.3% 0.2% 0.5%
13:30 - PPI y/y + 2.5% 2.6% 2.9%
13:30 - Core PPI y/y + 2.7% 2.5% 2.6%
18:00 - 3-Year Note Auction + 2.748% 2.983%
19:15 - RBNZ Governor Orr Speech +++
23:50 - Core Machinery Orders m/m + 7.6% -0.9% -18.3%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + 4.5% 13.2% -7.0%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index m/m ++ -0.3% 0.3% 0.4%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index y/y + 2.3% 2.4% 3.0%
ngày 12 tháng 12 năm 2018
04:30 - Tertiary Industry Activity Index m/m ++ 1.9% 0.4% -1.1%
10:00 - Industrial Production m/m ++ 0.2% -0.2% -0.6%
10:00 - Industrial Production y/y + 1.2% 0.7% 0.8%
12:00 - OPEC Monthly Oil Market Report ++
13:30 - Capacity Utilization Rate + 82.6% 86.1% 84.1%
13:30 - CPI m/m ++ 0.0% 0.1% 0.3%
13:30 - Core CPI m/m ++ 0.2% 0.2% 0.2%
13:30 - CPI y/y + 2.2% 2.2% 2.5%
13:30 - Core CPI y/y + 2.2% 2.1% 2.1%
13:30 - CPI n.s.a. + 252.038 253.192 252.885
13:30 - Core CPI + 259.481 259.5 258.939
13:30 - Real Earnings m/m + -0.1% 0.2% 0.1%
15:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ -1.208 M -1.922 M -7.323 M
15:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.148 M 0.063 M 1.729 M
15:30 - EIA Crude Oil Imports Change + 1.103 M 0.529 M -1.704 M
15:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.026 M 0.021 M 0.1 M
15:30 - EIA Distillates Stocks Change + -1.475 M -1.1 M 3.811 M
15:30 - EIA Gasoline Production Change + 0.791 M 0.662 M -0.502 M
15:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 0.256 M 0.075 M -0.578 M
15:30 - EIA Gasoline Stocks Change + 2.087 M -0.472 M 1.699 M
18:00 - 10-Year Note Auction ++ 2.915% 3.209%
21:45 - Food Price Index m/m ++ -0.6% -0.4% -0.6%
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥1241.4 B ¥1053.5 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-446.6 B ¥-137.9 B
ngày 13 tháng 12 năm 2018
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:00 - OBEGAL Forecast + $1.724 B $3.769 B $3.14 B
00:00 - Net Debt Forecast, % GDP + 20.9% 20.4% 20.8%
00:01 - RICS House Price Balance ++ -11.0% -13.1% -10.0%
00:30 - RBA Bulletin ++
07:00 - CPI m/m ++ 0.1% 0.2% 0.1%
07:00 - CPI y/y + 2.3% 2.4% 2.3%
07:00 - HICP m/m ++ 0.1% -0.2% 0.1%
07:00 - HICP y/y + 2.2% 2.2% 2.2%
07:45 - CPI m/m ++ -0.2% 0.2% -0.2%
07:45 - CPI y/y + 1.9% 1.9% 1.9%
07:45 - HICP m/m ++ -0.2% -0.3% -0.2%
07:45 - HICP y/y + 2.2% 2.4% 2.2%
08:15 - PPI m/m ++ -0.3% 0.0% 0.2%
08:15 - PPI y/y + 1.4% 1.7% 2.3%
08:30 - SNB Monetary Policy Assessment ++
08:30 - SNB Interest Rate Decision +++ -0.75% -0.75%
09:00 - IEA Monthly Oil Market Report ++
12:45 - ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.4% -0.4%
12:45 - ECB Interest Rate Decision +++ 0.0% 0.0%
12:45 - ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25% 0.25%
13:30 - ECB Monetary Policy Press Conference +++
13:30 - New Housing Price Index m/m ++ 0.0% 0.1% 0.0%
13:30 - Import Price Index m/m + -1.6% 0.0% 0.5%
13:30 - Import Price Index y/y + 0.7% 3.4% 3.5%
13:30 - Export Price Index m/m + -0.9% 0.1% 0.5%
13:30 - Export Price Index y/y + 1.8% 2.9% 3.1%
13:30 - Import Price Index excl. Petroleum m/m + -0.3% 0.0% 0.2%
13:30 - Initial Jobless Claims ++ 206 K 209 K 233 K
13:30 - Continuing Jobless Claims + 1.661 M 1.666 M 1.636 M
13:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 224.75 K 229.156 K 228.5 K
15:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -77 B -113 B -63 B
16:30 - 4-Week Bill Auction + 2.325% 2.365%
16:30 - 8-Week Bill Auction + 2.36% 2.39%
18:00 - 30-Year Bond Auction + 3.165% 3.418%
19:00 - Federal Budget Balance ++ $-219 B $-100.5 B
21:30 - BusinessNZ Manufacturing Index ++ 53.5 53.6 53.7
23:50 - BoJ Tankan Large All Industry Capex ++ 14.3% 10.0% 13.4%
23:50 - BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook ++ 15 16 19
23:50 - BoJ Tankan Large Manufacturing Index +++ 19 16 19
23:50 - BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook + 20 23 22
23:50 - BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index +++ 24 25 22
23:50 - BoJ Tankan Small All Industry Capex + -3.7% -0.6% -8.4%
23:50 - BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook + 8 9 11
23:50 - BoJ Tankan Small Manufacturing Index + 14 8 14
23:50 - BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook + 5 2 5
23:50 - BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index + 11 13 10
ngày 14 tháng 12 năm 2018
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 52.4 52 52.2
02:00 - NBS Press Conference on Economic Situation ++
02:00 - Retail Sales y/y ++ 8.1% 8.8% 8.6%
02:00 - Industrial Production y/y ++ 5.4% 5.8% 5.9%
02:00 - Fixed Asset Investment y/y ++ 5.9% 5.5% 5.7%
04:30 - Industrial Production m/m ++ 2.9% 2.4% 2.9%
04:30 - Industrial Production y/y + 4.2% 5.2% 4.2%
04:30 - Capacity Utilization Rate + 4.0% -0.1% -1.5%
07:00 2h 9m Wholesale Price Index m/m + 0.4% 0.3%
07:00 2h 9m Wholesale Price Index y/y + 4.3% 4.0%
08:15 3h 24m ECB Vice President de Guindos Speech ++
08:15 3h 24m Markit Manufacturing PMI ++ 50.5 50.8
08:15 3h 24m Markit Services PMI ++ 55.4 55.1
08:15 3h 24m Markit Composite PMI ++ 54.3 54.2
08:30 3h 39m Markit Manufacturing PMI ++ 51.8 51.8
08:30 3h 39m Markit Services PMI ++ 53.2 53.3
08:30 3h 39m Markit Composite PMI ++ 52.5 52.3
09:00 4h 9m Markit Manufacturing PMI ++ 51.1 51.8
09:00 4h 9m Markit Services PMI ++ 53.2 53.4
09:00 4h 9m Markit Composite PMI ++ 52.2 52.7
09:30 4h 39m ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
10:00 5h 9m Labour Cost Index + 1.9% 2.2%
10:00 5h 9m Wage Costs y/y ++ 1.6% 1.9%
13:30 8h 39m Retail Sales m/m +++ 0.3% 0.8%
13:30 8h 39m Core Retail Sales m/m ++ 0.3% 0.7%
13:30 8h 39m Retail Control m/m ++ 0.3% 0.3%
13:30 8h 39m Retail Sales excl. Autos and Gas m/m + 0.1% 0.3%
14:15 9h 24m Fed Industrial Production m/m ++ 0.1% 0.1%
14:15 9h 24m Fed Capacity Utilization Rate + 78.2% 78.4%
14:15 9h 24m Fed Manufacturing Production m/m + -0.3% 0.3%
14:45 9h 54m Markit Manufacturing PMI ++ 55.9 55.3
14:45 9h 54m Markit Services PMI ++ 53.6 54.7
14:45 9h 54m Markit Composite PMI ++ 53.9 54.7
15:00 10h 9m Business Inventories m/m ++ 0.2% 0.3%
18:00 13h 9m Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 877
20:30 15h 39m CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -50.8 K
20:30 15h 39m CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -12.9 K
20:30 15h 39m CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -109.8 K
20:30 15h 39m CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -21.3 K
20:30 15h 39m CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -19.8 K
20:30 15h 39m CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -39.8 K
20:30 15h 39m CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 10.7 K
20:30 15h 39m CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -0.6 K
20:30 15h 39m CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 49 K
20:30 15h 39m CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 330.1 K
20:30 15h 39m CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 104.1 K
20:30 15h 39m CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -60.8 K
ngày 15 tháng 12 năm 2018
10:30 1d 5h ECB President Draghi Speech +++
ngày 17 tháng 12 năm 2018
10:00 3d 5h Core CPI m/m ++ -0.4% 0.1%
10:00 3d 5h CPI m/m ++ 0.0% 0.2%
10:00 3d 5h Core CPI y/y + 1.0% 1.0%
10:00 3d 5h CPI y/y + 2.1% 2.0%
10:00 3d 5h Trade Balance ++ €12.5 B €13.4 B
10:00 3d 5h Trade Balance n.s.a. ++ €12.5 B €13.1 B
10:00 3d 5h CPI excl. Tobacco m/m ++ 0.2% 0.2%
10:00 3d 5h CPI excl. Tobacco y/y + 2.2% 2.1%
11:00 3d 6h Bbk Monthly Report +
13:30 3d 8h Foreign Securities Purchases ++ $7.695 B
13:30 3d 8h Foreign Securities Purchases by Canadians + $10.586 B
13:30 3d 8h NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ 8.4 23.3
13:50 3d 8h 3-Month BTF Auction + -0.689% -0.701%
13:50 3d 8h 6-Month BTF Auction + -0.652% -0.651%
13:50 3d 8h 12-Month BTF Auction + -0.574% -0.577%
15:00 3d 10h NAHB Housing Market Index + 69 60
16:30 3d 11h 3-Month Bill Auction + 2.375%
16:30 3d 11h 6-Month Bill Auction + 2.48%
21:00 3d 16h TIC Net Long-Term Transactions ++ $45 B $30.8 B
21:00 3d 16h TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $27.4 B $16.7 B
21:00 3d 16h TIC Overall Net Capital Flow + $24.9 B $-29.1 B
21:00 3d 16h TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes + $4 B $-11.6 B
ngày 18 tháng 12 năm 2018
00:00 3d 19h ANZ Business Confidence ++ -36.1 -37.1
00:00 3d 19h ANZ Activity Outlook + 10.0% 7.6%
00:30 3d 19h RBA Meeting Minutes ++
02:00 3d 21h RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 55.1% 55.1%
09:30 4d 4h Ifo Business Expectations ++ 99.3 98.7
09:30 4d 4h Ifo Current Business Situation ++ 102.6 105.4
09:30 4d 4h Ifo Business Climate +++ 102.3 102
13:30 4d 8h Manufacturing Sales m/m ++ 0.1% 0.2%
13:30 4d 8h Housing Starts ++ 1.288 M 1.228 M
13:30 4d 8h Building Permits +++ 1.247 M 1.263 M
13:30 4d 8h Housing Starts m/m ++ 0.0% 1.5%
13:30 4d 8h Building Permits m/m ++ -3.7% -0.6%
14:00 4d 9h GDT Price Index ++ 1.5% 2.2%
21:45 4d 16h Current Account ++ $-4.263 B $-1.62 B
21:45 4d 16h Current Account 12-Months ++ $-4.985 B $-9.54 B
21:45 4d 16h Current Account - GDP Ratio + -3.0% -3.3%
23:50 4d 18h Adjusted Trade Balance ++ ¥-344.1 B ¥-302.7 B
23:50 4d 18h Trade Balance ++ ¥179.1 B ¥-449.3 B
23:50 4d 18h Imports y/y + 13.7% 19.9%
23:50 4d 18h Exports y/y + 0.7% 8.2%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions